5.3.5. Güvenlik ve gizlilik

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılır,