5.3.4. Veri toplama

Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler ilgili Dökümanlar ve Bilgi Sistemi üzerinden toplanır,