5.3.3. Süreç destekleri

Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirir,