5.3.2. Performans göstergeleri

  • Anahtar göstergelere yönelik bilgiler stratejik planda belirtilen hedef ve gerçekleşmelere göre önceden planlanmış ve ilan edilmiş sıklıkta birimlerden toplanmakta ve faaliyet raporları ile kamuoyu ile paylaşılır,
  • Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirir,

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirir.