5.3.1. Bilgi yönetimi

Kurum bilgi yönetim sistemi ve birim stratejik planı ile sağlanır. Sistem erişilebilir, şeffaf ve kullanım kolaylığına sahiptir. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS): Üniversitemizin akademik birimleri ve öğrencileri tarafından kullanılan, kurumun ilgili mevzuatını ve şartlarını yerine getiren, iş akışlarını yerine getiren, web tabanlı, ders, yarıyıl veya yıl geçme kuralları ile donatılmış bir yazılımdır (https://obs.bilecik.edu.tr/).

Personel Bilgi Sistemi(PVS): Üniversitemiz kadrosunda bulunan tüm akademik ve idari personeli kapsayan ve ilgili verileri destekleyen bir sistemdir (http://pvs.bilecik.edu.tr/).

Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS): Kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak belgelerin güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini sevk ve idare edilmesini, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir (http://ebys.bilecik.edu.tr/) ile bilgiler yönetilir,