5.2.5. Kaynakların yönetimi

  • 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı karar ile 18/01/2007 tarihli 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 44. Maddesine göre hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında idari birimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Kaysis belgelerinde taşınır giriş çıkış işlemleri ile sağlanır.