5.2.3. Liyakat

Her pozisyon için görev tanımları belirlenmiş, iş akış süreçleri tanımlanmıştır