5.1.2. İç kontrol eylem planı

  • Kurum, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,
  • Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır,