5.1.1. Yönetim sistemi

  • Örgüt şemasında görülebileceği üzere hiyerarşik bir yapılanma ile yönetilmektedir. BŞEÜ. 2017 Yılı Faaliyet Raporunda “Örgüt Yapısı” 10 nolu sayfada yer almıştır,
  • Akademik Teşkilat Yönetmeliğidir,