4.4.4. Ranking derecesi

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.);

  • Öğrenci ve mezun sayısı ile,
  • Üniversite, kamu ve sanayi projeleri ile,
  • Fikri mülkiyet hakları ile,