4.3.1. Katkı yeterliliği

Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir.