4.4.1. Performans

  • Araştırmaların kalitesinin değerlendirme ve izlenmesine yönelik bir mekanizma mevcut olmamasına rağmen kurulmaya çalışılmaktadır,
  • BAP biriminden verilen araştırma desteği, uluslararası dergilerde yayınlanma şartı ile verilir.