3.4.2. Teşvik ölçümleri

Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, AB, SANTEZ ve TÜBİTAK projelerine ek bütçe verilerek uygulanan teşvik ile güvence altına alınır.