3.4.1. Karar yöntemleri

İlgili komisyon kararlarıdır.