4.3.4. Teşvikler

  • Araştırma kadrosundaki elemanlarının araştırma faaliyetleri özendirilir,
  • Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, uygulanan teşvik ile güvence altına alınmaktadır.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

İlgili komisyon kararlarıdır.

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, AB, SANTEZ ve TÜBİTAK projelerine ek bütçe verilerek uygulanan teşvik ile güvence altına alınır.