3.4. Teşvikler

  • Araştırma kadrosundaki elemanlarının araştırma faaliyetleri özendirilir,
  • Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, uygulanan teşvik ile güvence altına alınmaktadır.