3.3.5. Ölçme-değerlendirme

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür.