4.3.3. Olanaklar ve destekler

  • Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelere katılım için üniversitenin sağladığı destek imkanı bulunmaktadır,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi desteklenir,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür.

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

Kurumsal destekler

4.3.3.2. Laboratuvarlar

Kurumsal destekler

4.3.3.3. Projeler

Kurumsal destekler

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri

Kurumsal destekler

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür.