3.3. Olanaklar ve destekler

  • Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelere katılım için üniversitenin sağladığı destek imkanı bulunmaktadır,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi desteklenir,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür.