4.3.2. Yetkinlik ölçümleri

  • BŞEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “BŞEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” kapsamında öğretim üyelerinin yürüttüğü doktora danışmanlığı için yılda iki kez çalışmaları özetleyen rapor ve lisansüstü tez projeleri için gelişme ve sonuç raporları sunulur,
  • Öğretim üyelerinin yaptıkları bilimsel çalışmalar her yıl şubat ayına kadar bir önceki eğitim-öğretim yılı için yıllık fakülte faaliyet raporları ve teşvik sistemi ile takip edilir,
  • Araştırma kadrosunun etkinliğinin geliştirilmesi için uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapılıp araştırmacıların bu Birimde kendilerini geliştirmeleri sağlanır,
  • Araştırma kadrosunun yetkinliği, yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ile belirlenir.
  • Akademik ve araştırma personelinin yetkinliği, ders verme, projeler ve diğer etkinliklerin performans değerlendirmeleri ile izlenir.
  • Yıl içerisinde yapılan proje, özgün yayın, kitap vb. yayınlar, patent, tebliğ sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulur,
  • Yayın, sunum ve projeler üzerinden araştırma kadrosunun yetkinliği ölçülür ve değerlendirilir.