4.3.1. Yetkinlikler

  • Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır,
  • Akademik performansını yükseltmek için “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” revize edilmiştir,
  • Lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin yapılandırılmış eğitimleri çerçevesinde seminer ve makale yayın ve sunumları,
  • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılarak,