4.2.6. Dış destekler

Proje fonları dışında matematik gibi temel bilimde bu anlamda bir dış destek bulunması beklenemez.