4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Paydaşlarla sürdürülebilir bir ilişki kurarak düzenli toplantılarla bu sürecin içselleştirilmesidir.