4.2.1. Planlama

  • BAP ve kurumun diğer araştırma bütçelerinden tedarik edilmektedir. Planlama ise bu birimlerin yönergeleri ile sağlanmaktadır.
  • Bölümümüz BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.