4.1.5. Kültürel katkılar

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve teşvik edilme yöntemi;

  • Araştırma çalışmalarının ulusal/uluslararası yayın veya sunum sayısı,
  • Kurum ve Birimde düzenlenen bilimsel etkinliklerle,
  • Bilimsel etkinliklere katılım desteği alabilmektedirler.