4.1.4. Kalkınma hedefleri

Birimde nitelikli lisansüstü çalışmalar ile doktoralı araştırmacı yetiştirilme hedefi mevcut olup Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. Toplantısında alınan 2015/102 kararında gösterilen hedefle uyumlu şekilde hareket edilir. Bu bağlamda Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal kalkınma hedefleri göz önüne alınarak ülke menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülür.