4.1.3. Katkısal politikalar

Yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel toplantı ve etkinlik düzenlenir.