1.1.8. Araştırma çıktıları

Ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmaya kabul edilen tam metin makaleler, bildiriler, yüksek lisans ve doktora tezleri, üçüncü parti fonlardan elde edilen araştırma ve işbirliği projeleri şeklindedir.