1.1.6. Araştırma platformları

TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu Avrupa Birliği’nin Marie-Curie programları benzeri uluslararası işbirlikleri yardımıyla çeşitli araştırma platformları oluşturulabilir, ilgili imkanlar mevcut olup birim akademik personeli kolayca ulaşabilir.