1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri

Hali hazırda birim akademik personeli uluslararası işbirlikleriyle araştırmalarını sürdürmektedir.