1.1.4. Öncelikli alanlar

Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın belirlediği öncelikli alanlar arasında matematiğin herhangi bir dalı bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda matematik öncelikli alanlarda yer aldığı takdirde birim bu alanda çalışmaya yönelecektir.