1.1.3. Araştırma fırsatları

Birim ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın (varsa matematik için belirlediği/belirleyeceği) öncelikli alanlar ile uyumlu araştırma faaliyetleri yürütür.