1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu)

Birim ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın (varsa matematik için belirlediği/belirleyeceği) öncelikli alanlar ile uyumlu araştırma faaliyetleri yürütür.