4.1.1. Araştırma stratejisi

  • Araştırma strateji ve hedefleri modern bilimin ışığında ve iç ve dış paydaş görüşleri de alınarak belirlenir,
  • Dış paydaşların görüşlerini almak için dış paydaş analizi yapılır.

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası

Ar-Ge politikamız ülkemizdeki temel bilimlerin özelinde matematiğin gelişmiş ülkelerin temel bilimlerinin seviyesine erişebilmesi için nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi hedefiyle uyumlu makale, proje ve tez çalışmalarına öncelik vermektir.

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedefleri İle Uyumu)

Birim ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın (varsa matematik için belirlediği/belirleyeceği) öncelikli alanlar ile uyumlu araştırma faaliyetleri yürütür.

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları

Birim ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın (varsa matematik için belirlediği/belirleyeceği) öncelikli alanlar ile uyumlu araştırma faaliyetleri yürütür.

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar

Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nın belirlediği öncelikli alanlar arasında matematiğin herhangi bir dalı bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda matematik öncelikli alanlarda yer aldığı takdirde birim bu alanda çalışmaya yönelecektir.

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri

Hali hazırda birim akademik personeli uluslararası işbirlikleriyle araştırmalarını sürdürmektedir.

4.1.1.6. Araştırma Platformları

TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu Avrupa Birliği’nin Marie-Curie programları benzeri uluslararası işbirlikleri yardımıyla çeşitli araştırma platformları oluşturulabilir, ilgili imkanlar mevcut olup birim akademik personeli kolayca ulaşabilir.

4.1.1.7. Etik Değerler

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir.

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları

Ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmaya kabul edilen tam metin makaleler, bildiriler, yüksek lisans ve doktora tezleri, üçüncü parti fonlardan elde edilen araştırma ve işbirliği projeleri şeklindedir.