1.1. Araştırma stratejisi

  • Araştırma strateji ve hedefleri modern bilimin ışığında ve iç ve dış paydaş görüşleri de alınarak belirlenir,
  • Dış paydaşların görüşlerini almak için dış paydaş analizi yapılır.