3.6.6. Bütçe dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi;

Dekanlık tarafından gerçekleştirilir.