6.3.1. Birimsel hizmetler

– Ders yılının ilk haftasında ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır,

– Akademik danışmanlık,

– Akademik başarısı düşen öğrencilerin bireysel takibi ve desteklenmesi amacıyla danışmanlık görevi koordinatörler ve

öğretim üyeleri tarafından yürütülür,