6.3. Kurumsal hizmetler

– Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim

üyesi belirlenir ve öğrencinin eğitimi süresince akademik ve sosyal

danışmanlık desteği verilir,

– Fakültenin açıldığı ilk haftada ders programlarında yer alan uyum haftası

etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır,