3.6.3. Kurumsal hizmetler

– Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim

üyesi belirlenir ve öğrencinin eğitimi süresince akademik ve sosyal

danışmanlık desteği verilir,

– Fakültenin açıldığı ilk haftada ders programlarında yer alan uyum haftası

etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır,

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler

– Ders yılının ilk haftasında ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır,

– Akademik danışmanlık,

– Akademik başarısı düşen öğrencilerin bireysel takibi ve desteklenmesi amacıyla danışmanlık görevi koordinatörler ve

öğretim üyeleri tarafından yürütülür,