3.6.2. Faaliyetler

– Kampus içerisinde sağlık ünitesi, sosyal tesisler, her türlü sporun yapılabildiği

salonlar ve sahalar, anaokulu, öğrenciler ile çalışanlara öğle yemeği sunulan

kafeteryalar, kafeler, büfeler ve kantinler, posta ve kargo hizmeti veren

birimler, bankamatikler ve merkezi kütüphane bulunur,

– Öğrencilere yemek bursu sağlanır,

– Öğrencilere kültür ve sanat olanakları çeşitli etkinliklerle sağlanır, konferans,

seminer, panel, kongre, sempozyum, gösteri sergi, tiyatro, konser gibi çok

sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilir,

– Açık ve kapalı ortamda spor olanakları ve açık alana sahip, tribün vardır,

– Çok sayıda ve çeşitlilikte sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar

mevcuttur,

– Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tüm öğrencilerinin spor, kültürel ve

sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar ve olanaklar sağlar,

– Öğrencilerin yurt içi ve yurtdışında yapılan bilimsel kongre ve toplantılara

katılımı sağlanır,

– Öğrenci kulüpleri çerçevesinde akademik, sosyal ve kültürel toplantılar düzenlenir.