3.6.1. Altyapılar

Eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları; derslik, bilgisayar laboratuvarı, atölye, laboratuvar, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vd) yeterlidir ve uygun donanıma sahiptir,