5.7. Eğiticilerin eğitimi

Dış paydaşlar ile toplantılar,  geziler ile gerçekleştirilir,