5.5. Mesleki gelişim

BAP ve bilimsel etkinliklere katılım destekleri,