5.4. Eğitsel performanslar

İlgili yönetmelik hükümleri ile ilan edilir,