4.1.8. Diğer kabuller

Öğrenci kabulu ilgili mevzuatlar gereğince yapılır,