3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları

Program seçmeli ders havuzuna açılacak derslerle ilgili olarak oluşturulan mekanizmalar mevcuttur,