3.9. Seçmeli derslerin yönetimi

  • Seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken yazılı usul ve esaslar (Kanıt: yönetmelik),
  • Derslerin açılması bölüm kurulunda öğretim elemanlarının müzakereleri ile çeşitlilik, her bir sınıf için zorulunlu olarak alınması gereken kredi miktarı ve yoğunlukları göz önüme alınarak belirlenir (http://w3.bilecik.edu.tr/matematik/dersler/guncel-ders-programlari/),