3.8. Seçmeli dersler

Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler bulunur, (http://w3.bilecik.edu.tr/matematik/dersler/lisans/)