3.7.2. Paydaş güvenceleri

Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları ile yürütülür.