3.2. Yayılımlar

Web ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile üzerinden ve Matematik bölüm panolarından duyurular yapılarak,