3.15. Öğrenci şikayetleri

BŞEÜ Lisans ve Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır,