3.10.2. Değerlendirme

Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantıları düzenlenir,