3.1.1. Eğitim politikası

İletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları düzenlenir.