1.1.1 Güvence

Öğretim elemanı değerlendirme formu, Öğrenci anketleri, Bölüm kurulları,